CASHBACK €100

Voor de volle 100 ertegenaan, Samen met Debic

Wanneer u 100 liter aan deelnemende* Debic producten aankoopt tussen 1 juni 2020 en 30 november 2020, krijgt u van ons €100 terugbetaald.  Bovendien krijgt u nog een korting van €0,20/L voor de Debic producten aangekocht bovenop het eerste volume van 100 liter.


Actievoorwaarden:

  •  Actie enkel voor professionals
  • Bewijsfacturen kunnen opgeladen worden tot 15 december 2020 voor aankopen van 1 juni 2020 tot 30 november 2020.
  • Één registratie per zaak
  • De volledige actievoorwaarden vindt u via https://www.debic.com/nl-be/100-dagen

* Voor deelnemende Debic producten : zie actievoorwaarden.

Privacy Policy

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door FrieslandCampina Belgium NV, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Venecolaan 17, B-9880 Aalter , teneinde de terugbetaling van zijn commerciële aanbiedingen te realiseren.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de marketingafdeling van FrieslandCampina Belgium NV. Wij bewaren uw gegevens gedurende één jaar, te rekenen vanaf het afsluiten van de actie.
 
Overeenkomstig de AVG (GDPR) beschikt u over een recht van toegang, van inspraak, van rectificatie, van verwijdering, van overdraagbaarheid , van beperking van verwerking inzake de informatie die op u betrekking heeft en een recht van verzet tegen prospectie door u te wenden tot: FrieslandCampina Belgium NV ( privacy_statement@frieslandcampina.com ), vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de CBPL