CASHBACK €100

Paswoord vergeten?

 

Gelieve het e-mailadres in te vullen van account die u wenst op te halen.

Privacy Policy

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door FrieslandCampina Belgium NV, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Venecolaan 17, B-9880 Aalter , teneinde de terugbetaling van zijn commerciële aanbiedingen te realiseren.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de marketingafdeling van FrieslandCampina Belgium NV. Wij bewaren uw gegevens gedurende één jaar, te rekenen vanaf het afsluiten van de actie.
 
Overeenkomstig de AVG (GDPR) beschikt u over een recht van toegang, van inspraak, van rectificatie, van verwijdering, van overdraagbaarheid , van beperking van verwerking inzake de informatie die op u betrekking heeft en een recht van verzet tegen prospectie door u te wenden tot: FrieslandCampina Belgium NV ( privacy_statement@frieslandcampina.com ), vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de CBPL